Hỗ trợ: 5206 – 0974725952

KHÁM SỨC KHỎE
ĐỊNH KỲ

Do diễn tiến phức tạp của dịch Covid. Trung tâm y tế tạm ngưng khám sức khỏe định kỳ kể từ ngày 31/05/2021 cho đến khi có thông báo mới. Rất mong quý khách thông cảm

Copyright © 2021. All rights reserved. Created by TT CNTT&LL - ЦИТиС.